ÚVODNÍ STRÁNKA

 

Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) je součástí Dětského domova a Mateřské školy, Beroun, příspěvková organizace, Mládeže 1102, Beroun.

SPC je součástí sítě školských poradenských zařízení s aktuálním statutem SPC pro kombinované postižení, který se vyprofiloval z původního zaměření poskytované poradenské péče klientům se sluchovou vadou a se sluchovou vadou v kombinaci s dalším postižením, zejména s vadami zraku (hluchoslepota). Nynější zaměření lépe reflektuje potřeby osob se zdravotním postižením v našem regionu.

Spádově nabízí SPC servis klientům s kombinovaným postižením, resp. více vadami, v oblasti berounského regionu (dříve okres Beroun) a pro klienty s duálním senzorickým postižením (hluchoslepotou) v rámci celé České republiky.

Cílová skupina

Osoby ve věku cca od 3 do 26 let:

  • s kombinovaným postižením,
  • s postižením sluchu,
  • s postižením sluchu v kombinaci s dalším postižením, se zvláštním zaměřením na kombinaci postižení sluchu a zraku (hluchoslepotu)
  • s těžkým narušením komunikačních schopností.

Adresa:
SPC při Dětském domově a Mateřské škole, Beroun, příspěvková organizace
Mládeže 1102
266 01 Beroun

IZO 108047237
ID datové schránky: piiuij6

tel: 311 514 535
mobil: 601 566 503
e-mail: info(zavináč)ddmsberoun.cz
* kontakty na jednotlivé pracovníky SPC viz tým SPC

©2021 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání