PROJEKTY NA PODPORU ZAŘÍZENÍ

logo KPDDD   Občanské sdružení podporuje naše zařízení již několik let. V poslední době byly finanční prostředky využity na psychoedukační činnosti pro děti nebo na vybavení DD.Děkujeme za jejich dlouholetou podporu.
logo NFALBERT  

Pravidelná podpora NF Alber v grantových žádostech.

logo BARIERY   www.kontobariery.cz Konto bariéry nám vyhovělo v žádosti o nákup nové, kompenzační pomůcky pro neslyšícího chlapce. Děkujeme.
logo VDV   Díky projektové žádosti nám bylo umožněno zakoupit novou kompenzační pomůcku (sluchadla) pro neslyšícího chlapce z institucionálního zařízení. Děkujeme.
logo NF Tipsport   NF Tipsport podpořil naše zařízení v grantové žádosti.
logo CEPS Tipsport  
logo TANGO   logo GLS   logo ACR VA Vyskov   logo ONLINE4U


V roce 2014 se poprvé účastnilo naše zařízení projektu „Daruj hračku s Tangem a Českým rozhlasem“. Projekt přinesl radost mnoha dětem z našeho zařízení. Děkujeme mnohokrát všem Ježíškům, kteří pomohli splnit dětem s kombinovaným postižením svá přání, za krásnou atmosféru v Havlíčkově Brodě, všem lidem, kteří se podíleli, podílejí na megaprojektu, který má již svou historii. Nepochybně Pavlu Klempířovi a celému týmu lidí, kteří mají elán, energii, trpělivost a hlavně dobré srdce.

Projekt Milý Ježíšku - Vojtěch Paukner a Martin Kučera - http://milyjezisku.eu/cr - zapojením se do projektu Milý Ježíšku, získalo každé dítě z našeho zařízení osobní dárek od Ježíška pod stromeček. Děkujeme autorů tohoto projektu V. Paukner a M. Kučerovi za jejich nápad dát všem dětem šanci na dárek.Je vidět, že jejich projekt oslovil mnoho lidí s velkým srdcem v čele s autory projektu.

logo IKEA

IKEA projekt „SPOLU S VÁMI“ – zapojili jsme se do projektu a umístili jsme se na 2.místě. Přestože měl nárok na výhru pouze vítěz, oslovila nás společnost IKEA prostřednictvím svého zástupce a věnovala nám nepenižitý dar. Děkujeme společnosti, že naše zařízení obdarovala, přestože jsme nezvítězili.

©2021 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání