PRÁVNICKÉ OSOBY

logo VPS  

VPS podporují naše zařízení víc jak 10 let. Jejich finanční podpory využíváme na zakoupení didaktických pomůcek, úhradu volnočasových aktivit nebo na nákup školních věcí pro děti s ústavní výchovou.

logo Nadační fond pomoci K. Janečka  

Nadační fond pomoci K. Janečka připravil ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka představení pro nedoslýchavé a neslyšící děti. Děti z naší MŠ se tohoto představení účastnily již druhým rokem. Kresby od dětí dokazovaly, že přestavení je zaujalo a nezapomenuté postavičky Spejbla a Hurvínka jsou nezapomenutelné.

logo Nadační fond Tesco  

Nadační fond Tesco spolupracuje s naším zařízením od r.2010. Pravidelně nám poskytuje jak finanční dary tak věcné dary.

DC Postřižín TESCO - zaměstnanci pravidelně podporují naše zařízení jak finanční tak i věcnou podporou.

logo AWAC  

Pravidelným sponzorem našeho zařízení se stala firma AWAC, která nás finančně podporuje a díky této firmě uskutečňujeme muzikoterapii pro děti, hiporehabilitaci, nákup vitamínových prostředků.

logo Klub přátel dětí DD  

Klub přátel dětí DD - opakovaná několikaletá finanční podpora. V tomto roce podpora ozdravného pobytu, letní pobyty dětí.  

logo RBIKE  

Robert Šandera, společnost RBIKE www.rbike.cz - opakovaná finanční podpora společnosti RBIKE umožnila našim dětem účastnit se na lekcích plavání zdravotně postižených dětí

logo penzion SOMNIUM  

SOMNIA – cukrářská výroba – opakovaně na Vánoce obdarovává společnost děti z našeho zařízení sladkými kousky, které úžasně vypadají a výborně chutnají, vřele doporučujeme :-)

logo GLOBUS  

Globus ČR, k.s. - hypermarket Zličín - Společnost Globus opakovaně uspořádala pro náš domov akci "STROM SPLNĚNÝ PŘÁNÍ". Děkujeme společnosti za uspořádání akce, za dárky a poděkování patří též všem ostatním lidem, kteří dárkem udělali radost našim dětem.

logo DM Drogerie  

Děkujeme společnosti DM Drogerie za finanční a věcnou podporu našemu zařízení v říjnu 2017. Finanční podpora byla využita na nákup nových matrací a šatních skříní pro děti z DD. Věcný dar byl poskytnutý ve formě hygienických prostředků z Drogerie DM.

logo ICZ  

Firma ICZ podpořila jak finančně, tak materiálně výlet dětí z našeho zařízení do ZOO Praha. Akce se uskutečnila první listopadový víkend. Měli jsme štěstí nejen na dobré počasí, ale hlavně na lidičky, kteří mají srdce na správném místě. Strávili jsme společně celý den, děti zažily neopakovatelné situace v blízkosti zvířat. Děkujeme za čas, který jste nám věnovali a vykouzlili tím dětem úsměv na rtech.

logo REPROFI  

REPROFI CZ s.r.o. – Mgr. Milan Machek

logo MOUNTFIELD  

MOUNTFIELD a.s. - společnost darovala krásnou jedličku do DD, která pomohla vytvořit atmosféru Vánoc 2017.

logo Stavební interiérové systémy  

Stavební interiérové systémy s.r.o.

logo MUBEA  

MUBEA s.r.o. - společnost MUBEA v letošním roce obdarovala naše zařízení věcnými dárky v hodnotě 27 000Kč a připravila Strom splněných přání pro děti z DD. Každé dítě bylo obdarováno osobním dárkem. Dárky od společnosti nám předali zástupci firmy dme 19.12.2017. Děkujeme.

logo SKOLY HLASEK  

ŠKOLA HLÁSEK - 10.12. 2017 uspořádala ve prospěch našeho zařízení koncert, kde vstupenkou byly hygienické potřeby pro DD a MŠ Beroun. Dále bylo školou uspořádáno charitativní VÁNOČNÍ SETKÁNÍ s krásným doprovodným programem 14.12.2017 v SOKOLOVNĚ TJ Hlásná Třebáň. Věcný i finanční dar byl předán v lednu 2018 osobně Mgr. Veronikou Vaculovičovou, MBA společně s dětmi školy Hlásek. Děkujeme za krásný nápad a podporu, které se nám dostalo :-).

logo BILLA  

Zaměstnanci Billy, pobočky Beroun – centrum, uspořádali pro naše děti předposlední zářijovou sobotu sportovní dopoledne. Soutěžního klání se z nasazením všech sil zúčastnila většina dětí. Za své výkony obdržely děti diplomy a dárkové tašky plné sladkých odměn. Již nyní se těšíme na další plánované setkání.

logo Nadacni Fond ALBERT  

PODĚKOVÁNÍ NF ALBERT Dětský domov a Mateřská škola Beroun, příspěvková organizace, mnohokrát děkuje za finanční podporu NF ALBERT v roce 2018. Finanční podporu získalo naše zařízení prostřednictvím grantového programu „ Bertík pomáhá 2018“ a další finanční podporu jsme získali z výtěžku z běhu pro NF ALBERT. Díky této finanční podpoře mohlo naše zařízení realizovat psychoterapeutické činnosti pro děti z DD a plavání pro děti s kombinovaným postižením jako volnočasovou aktivitu. S poděkováním Mgr. Jana Müllerová, děti a zaměstnanci DD a MŠ Beroun, Mládeže 1102.

logo LIDL  

LIDL ČR v.o.s. Praha 5

logo IKEA  

IKEA ČR s.r.o. Praha 5

logo cobean    
logo Komercni banka  

Karolinská 1/650 ,186 00 PRAHA 8

logo wiky    Wiky
   

 

Firma Dubský&Pánek - instalatérské práce

   

 

GAMES stavební s.r.o. - Jaromír Krob (Otročíněves 157) - finanční podpora ve výši 5000,- Kč