PRÁVNICKÉ OSOBY

logo VPS  

VPS podporují naše zařízení víc jak 10 let. Jejich finanční podpory využíváme na zakoupení didaktických pomůcek, úhradu volnočasových aktivit nebo na nákup školních věcí pro děti s ústavní výchovou.

logo Nadační fond pomoci K. Janečka  

Nadační fond pomoci K. Janečka připravil ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka představení pro nedoslýchavé a neslyšící děti. Děti z naší MŠ se tohoto představení účastnily již druhým rokem. Kresby od dětí dokazovaly, že přestavení je zaujalo a nezapomenuté postavičky Spejbla a Hurvínka jsou nezapomenutelné.

logo Nadační fond Tesco  

Nadační fond Tesco spolupracuje s naším zařízením od r.2010. Pravidelně nám poskytuje jak finanční dary tak věcné dary.

DC Postřižín TESCO - zaměstnanci pravidelně, dlouhodobě podporují naše zařízení jak finanční tak i věcnou podporou.

logo AWAC  

Pravidelným sponzorem našeho zařízení se stala firma AWAC, která nás finančně podporuje a díky této firmě uskutečňujeme podpůrné terapie, nákup vitamínových prostředků, ozdravných pobytů či letních táborů.

logo Klub přátel dětí DD  

Klub přátel dětí DD - opakovaná několikaletá finanční podpora ve vdělávacích aktivitách, psychoedukačních činnostech.

logo RBIKE  

Robert Šandera, společnost RBIKE www.rbike.cz - opakovaná finanční podpora společnosti RBIKE umožnila našim dětem účastnit se na lekcích plavání zdravotně postižených dětí

logo penzion SOMNIUM  

SOMNIA – cukrářská výroba – opakovaně na Vánoce obdarovává společnost děti z našeho zařízení sladkými kousky, které úžasně vypadají a výborně chutnají, vřele doporučujeme :-)

logo GLOBUS  

Globus ČR, k.s. - hypermarket Zličín - Společnost Globus opakovaně uspořádala pro náš domov akci "STROM SPLNĚNÝ PŘÁNÍ". Děkujeme společnosti za uspořádání akce, za dárky a poděkování patří též všem ostatním lidem, kteří dárkem udělali radost našim dětem.

logo ICZ  

Firma ICZ podpořila jak finančně, tak materiálně výlet dětí z našeho zařízení do ZOO Praha. Akce se uskutečnila první listopadový víkend. Měli jsme štěstí nejen na dobré počasí, ale hlavně na lidičky, kteří mají srdce na správném místě. Strávili jsme společně celý den, děti zažily neopakovatelné situace v blízkosti zvířat. Děkujeme za čas, který jste nám věnovali a vykouzlili tím dětem úsměv na rtech.

logo REPROFI  

REPROFI CZ s.r.o. – Mgr. Milan Machek

logo MOUNTFIELD  

MOUNTFIELD a.s. - pravidelný dar živý stromek na Vánoce.

logo Stavební interiérové systémy  

Stavební interiérové systémy s.r.o.

logo MUBEA  

MUBEA s.r.o. - společnost MUBEA pravidelně, opakovaně podporuje děti z dětského domova na Vánoce a přispívá na podpůrné terapie.

 

logo BILLA  

Zaměstnanci Billy, pobočky Beroun – centrum, uspořádali pro naše děti předposlední zářijovou sobotu sportovní dopoledne. Soutěžního klání se z nasazením všech sil zúčastnila většina dětí. Za své výkony obdržely děti diplomy a dárkové tašky plné sladkých odměn. Již nyní se těšíme na další plánované setkání.

logo cobean    
logo Komercni banka  

Karolinská 1/650 ,186 00 PRAHA 8 - Firma opakovaně organizuje akce pro děti z DD a MŠ Beroun. Umožnila nákup výpočetní techniky v hodnotě 20.000Kč.

logo gramofond  

Finanční podpora od nadačního fondu na hiporehabilitaci a 63.000Kč finanční částka ve prospěch DD a MŠ Beroun.

Saturnia Pomáhá, z.s. zastoupená paní Kamilou Husákovou  

Věnovala našemu dětskému domovu kosmetiku a drogistické výrobky značky Oriflame. Děkujeme za věcnou podporu.

logo wiky    Wiky