PROJEKTY NA PODPORU ZAŘÍZENÍ
logo logosk
Charitativní bazar 2017   Děkujeme organizátorkám p. Michaele a sl. Kateřině za akci ve prospěch našeho zařízení a také všem účastníkům, kteří se této akce účastnili.
klubpratel


  Občanské sdružení podporuje naše zařízení již několik let. V poslední době byly finanční prostředky využity na psychoedukační činnosti pro děti nebo na vybavení DD.Děkujeme za jejich dlouholetou podporu.
nfa logo  

V roce 2017 jsme uspěli v grantovému programu Bertík pomáhá a získali podporu na rok 2018 pro aktivity dětí s kombinovaným postižením. Děkujeme.logo bariery


  www.kontobariery.cz Konto bariéry nám vyhovělo v žádosti o nákup nové, kompenzační pomůcky pro neslyšícího chlapce. Děkujeme.
ndvoh   Díky projektové žádosti nám bylo umožněno zakoupit novou kompenzační pomůcku (sluchadla) pro neslyšícího chlapce z institucionálního zařízení. Děkujeme.
Tango GLS Leksys m square


V roce 2014 se poprvé účastnilo naše zařízení projektu „Daruj hračku s Tangem a Českým rozhlasem“. Projekt přinesl radost mnoha dětem z našeho zařízení. Děkujeme mnohokrát všem Ježíškům, kteří pomohli splnit dětem s kombinovaným postižením svá přání, za krásnou atmosféru v Havlíčkově Brodě, všem lidem, kteří se podíleli, podílejí na megaprojektu, který má již svou historii. Nepochybně Pavlu Klempířovi a celému týmu lidí, kteří mají elán, energii, trpělivost a hlavně dobré srdce.

Projekt Milý Ježíšku - Vojtěch Paukner a Martin Kučera - http://milyjezisku.eu/cr - zapojením se do projektu Milý Ježíšku, získalo každé dítě z našeho zařízení osobní dárek od Ježíška pod stromeček. Děkujeme autorů tohoto projektu V. Paukner a M. Kučerovi za jejich nápad dát všem dětem šanci na dárek.Je vidět, že jejich projekt oslovil mnoho lidí s velkým srdcem v čele s autory projektu.

IKEA logoIKEA projekt „SPOLU S VÁMI“ – zapojili jsme se do projektu a umístili jsme se na 2.místě. Přestože měl nárok na výhru pouze vítěz, oslovila nás společnost IKEA prostřednictvím svého zástupce a věnovala nám nepenižitý dar. Děkujeme společnosti, že naše zařízení obdarovala, přestože jsme nezvítězili.