PRÁVNICKÉ OSOBY
logo logosk

vps

VPS podporují naše zařízení víc jak 10 let. Jejich finanční podpory využíváme na zakoupení didaktických pomůcek, úhradu volnočasových aktivit nebo na nákup školních věcí pro děti s ústavní výchovou.

logo nadacniFonKJ


Nadační fond pomoci K. Janečka připravil ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka představení pro nedoslýchavé a neslyšící děti. Děti z naší MŠ se tohoto představení účastnily již druhým rokem. Kresby od dětí dokazovaly, že přestavení je zaujalo a nezapomenuté postavičky Spejbla a Hurvínka jsou nezapomenutelné.


nadacnoFondTesco logo

Nadační fond Tesco spolupracuje s naším zařízením od r.2010. Pravidelně nám poskytuje jak finanční dary tak věcné dary.

DC Postřižín TESCO - zaměstnanci pravidelně podporují naše zařízení jak finanční tak i věcnou podporou.

awac

Pravidelným sponzorem našeho zařízení se stala firma AWAC, která nás finančně podporuje a díky této firmě uskutečňujeme muzikoterapii pro děti, hiporehabilitaci, nákup vitamínových prostředků.

alca logo

ALCA CZ a.s., Branická 93, Praha 4 – opakovaná podpora využita na podporu terapií, letních táborů

logoProjectPharm

ProjectPharm - díky finanční opakované podpoře této firmy škola zakoupila nový nábytek, vitamínové prostředky

logoArtel

 Feldman Karen, Artěl Glas Praha

klubpratel

Klub přátel dětí DD - opakovaná několikaletá finanční podpora. V tomto roce podpora ozdravného pobytu, letní pobyty dětí.  

logoRbike

Robert Šandera, společnost RBIKE www.rbike.cz - opakovaná finanční podpora společnosti RBIKE umožnila našim dětem účastnit se na lekcích plavání zdravotně postižených dětí

logo omega

OMEGA HOŘOVICE spol.s.r.o. – nepeněžitý dar

Accenture red arrow logo

Accenture Services, s.r.o. Praha – nepeněžitý dar

 logo atlas

ATLAS ADVERTISING GROUP, s.r.o. , grafické studio p. J. Foglar - finanční dar - opakovaná podpora

logo fogidesign

FOGI desing, s.r.o. – p. J.Foglar – finanční dar

logo somnia

SOMNIA – cukrářská výroba – opakovaně na Vánoce obdarovává společnost děti z našeho zařízení sladkými kousky, které úžasně vypadají a výborně chutnají, vřele doporučujeme :-)

 logo globus

Globus ČR, k.s. - hypermarket Zličín - Společnost Globus opakovaně uspořádala pro náš domov akci na Vánoce 2016  "STROM SPLNĚNÝ PŘÁNÍ". Vánoční dárky byly dětem předány 21.12.2016 p. ředitelem ing.L.Thomayerem. Děkujeme společnosti za uspořádání akce, za dárky a poděkování patří též všem ostaním lidem, kteří dárkem udělali radost našim dětem.

 broto logo

 

BROTO TRADE s.r.o.

 AVECUTIS logo

 

AVECUTIS s.r.o.

 plastipark logo

 

Plastipark Czech Republic s.r.o.

logo dm-drogerie

Děkujeme společnosti DM Drogerie za finanční a věcnou podporu našemu zařízení v říjnu 2017. Finanční podpora byla využita na nákup nových matrací a šatních skříní pro děti z DD. Věcný dar byl poskytnutý ve formě hygienických prostředků z Drogerie DM.

logo ICZ

Firma ICZ podpořila jak finančně, tak materiálně výlet dětí z našeho zařízení do ZOO Praha. Akce se uskutečnila první listopadový víkend. Měli jsme štěstí nejen na dobré počasí, ale hlavně na lidičky, kteří mají srdce na správném místě. Strávili jsme společně celý den, děti zažily neopakovatelné situace v blízkosti zvířat. Děkujeme za čas, který jste nám věnovali a vykouzlili tím dětem úsměv na rtech.

logo HoppyGo

Společnost HOPPYGO - zástupci společnosti přijeli předat na začátku ledna 2018 dětem z DD věcný dar - hygienické prostředky. Předání věcného daru bylo pro všechny silným zážitkem, neboť věcný dar osobně předávala princezna Fiona, Shrek v doprovodu dvou růžových prasátek. Z živých filmových postaviček jsme byli všichni nadšeni, ohromeni a navozenou atmosférou jsme se přenesli do samotného filmového děje. Zástupci společnosti osobně poděkovali pracovníkům zařízení, kteří obdrželi překrásné květiny. Děkujeme za podporu a nezapomenutelný zážitek.

logo Nadace T-SOFT ETERNITY

Nadace T-SOFT ETERNITY

logo REPROFI CZ s.r.o.  – Mgr. Milan Machek

REPROFI CZ s.r.o. – Mgr. Milan Machek

logo LINK AMERIKA s.r.o.

LINK AMERIKA s.r.o.

logo B-englisch s.r.o.

B-englisch s.r.o. - děkujeme p. ředitelce, škole a všem, kteří svou účastí na VÁNOČNÍ BESÍDCE v prosinci 2017 podpořili naše zařízení.Finanční podpora bude využita na podpůrné terapie pro děti s kombinovaným postižením.

logo LE PATIO LIFESTYLE  s.r.o.

LE PATIO LIFESTYLE s.r.o.

logo MOUNTFIELD a.s.

MOUNTFIELD a.s. - společnost darovala krásnou jedličku do DD, která pomohla vytvořit atmosféru Vánoc 2017.

logo Stavební interiérové systémy s.r.o.

Stavební interiérové systémy s.r.o.

logo MUBEA s.r.o.

MUBEA s.r.o. - společnost MUBEA v letošním roce obdarovala naše zařízení věcnými dárky v hodnotě 27 000Kč a připravila Strom splněných přání pro děti z DD. Každé dítě bylo obdarováno osobním dárkem. Dárky od společnosti nám předali zástupci firmy dme 19.12.2017. Děkujeme.

logo Piston Rings Komárov s.r.o.

Piston Rings Komárov s.r.o.

logo ŠKOLA HLÁSEK

ŠKOLA HLÁSEK - 10.12. 2017 uspořádala ve prospěch našeho zařízení koncert, kde vstupenkou byly hygienické potřeby pro DD a MŠ Beroun. Dále bylo školou uspořádáno charitativní VÁNOČNÍ SETKÁNÍ s krásným doprovodným programem 14.12.2017 v SOKOLOVNĚ TJ Hlásná Třebáň. Věcný i finanční dar byl předán v lednu 2018 osobně Mgr. Veronikou Vaculovičovou, MBA společně s dětmi školy Hlásek. Děkujeme za krásný nápad a podporu, které se nám dostalo :-).

logo Sokol Kraluv Dvur

Pravidelné podpory se nám dostává od TJ Sokola Králův Dvůr. Na každou dětskou akci jsme zváni osobně p. Radkem Sochrem Starostou TJ SOKOLA Králův Dvůr. Děkujeme za možnost se účastnit na dětských kulturních akcích, kde děti z našeho DD mají vstupné volné.

 

Firma Dubský&Pánek - instalatérské práce

 

Společnost Josefská 1.,a.s.

 

Obec Vysoký Újezd

 

Čínská restaurace Shen Zhou podpora finanční a věcná - opakovaná podpora