ZAMĚSTNANCI
logo logosk

Bc. Buroňová Bronislava, sociální pracovnice
tel.: 601 566 500
email: buronova@ddmsberoun.cz

Bc. Hromasová Anna, DiS., vedoucí vychovatelka  pro pedagogické pracovníky DD vychovatele
email: Hromasova@ddmsberoun.cz

Pedagogičtí pracovníci  vychovatelé:

Filipová Magda, Bc. Humlová Hana, DiS., Počtová Jana, Bc. Duchoňová Eva, DiS., Bělohlávková Vladimíra, Bc. Ducháčková Lucie, Bc. Vladislava Soukupová