ZAMĚSTNANCI

Třída ŠPENDLÍK
Třídní učitelky: Bc. Hana Neudőrflová
Asistentky pedagoga: Markéta Macharová, Bc. Světlana Tobolová

 

Třída BAMBULKA
Třídní učitelky: Kateřina Paďouková, Bc. Zdeňka Dubská - vedoucí učitelka
Asistentka pedagoga: Ivana Beňová

©2020 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání