ZAMĚSTNANCI

Třída ŠPENDLÍK
Třídní učitelka: Bc. Hana Neudőrflová
Asistentky pedagoga: Markéta Macharová


Třída BAMBULKA

Třídní učitelka: Bc. Kateřina Paďouková
Asistentka pedagoga: Ivana Beňová


Třída KOSTIČKA

Třídní učitelky: Bc. Barbora Kadlecová, Bc. Zdeňka Dubská - vedoucí učitelka
Asistentka pedagoga: Bc. Světlana Tobolová

©2021 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání