ZAMĚSTNANCI

Třída ŠPENDLÍK
Třídní učitelky: Bc. Zdenka Dubská, Bc. Hana Neudőrflová
Asistentky pedagoga: Markéta Macharová, Bc. Světlana Tobolová

 

Třída BAMBULKA
Třídní učitelky: Bc. Monika Veselá, Kateřina Paďouková
Asistentka pedagoga: Ivana Beňová

©2019 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání