PROJEKTY

Šablony II. – Objevuj

- je spolufinancován Evropskou unií. Zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

- je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků.
- www.mapberoun.cz

 

©2021 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání